Tytuł raportu: Treść uchwał podjętych przez WZA ENEA S.A.
Data: 01.07.2005 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 5/2005

Treść uchwał podjętych przez WZA ENEA S.A.

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały

Treść raportu:

Zarząd ENEA S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2005 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w załączniku. Jednocześnie Zarząd informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie punkty przewidziane w porządku obrad zgromadzenia, oraz że nie został zgłoszony sprzeciw do uchwał podjętych przez zgromadzenie.