Tytuł raportu: Aktualizacja treści prospektu emisyjnego w zakresie istotnych poręczeń i gwarancji
Data: 01.07.2005 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 6/2005

Podstawa prawna

§ 56 ust. 3 pkt 3 RO - łączna kwota wierzytelności

Zarząd ENEA S.A. informuje, że w rozdziale V prospektu emisyjnego ENEA S.A. w punkcie 5.20.1 na końcu dodano akapit o następującym brzmieniu:

"W dniu 1 lipca 2005 r. ENEA S.A. odnowiła poręczenie za zobowiązania wekslowe Zakładu Usług Teleinformatycznych ZZE "IT SERWIS" Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Zacisze 28 (spółka zależna) w celu zabezpieczenia kredytu zaciągniętego w Banku Zachodnim WBK w I Oddziale w Zielonej Górze na kwotę 2.000.000,00 PLN (umowa o kredyt w rachunku bieżącym nr 1535/89/04 z dnia 27.05.2005 r., zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 31.05.2005 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 28.06.2005 r.).