Szukaj

Kontakt dla inwestorów

Masz pytanie?

Katarzyna Górko-Narożniak

+48 22 871 29 09

Krzysztof Hoffmann

+48 61 884 54 31

Marcin Cichy

+ 48 61 884 54 32

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.