Szukaj

Aktualności dla inwestorów

Wybierz rok: :

Enea ma od BGK kolejne 700 milionów na swój rozwój

3.12.2015

Enea zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę programową dotyczącą emisji obligacji do kwoty 700 mln zł. Pieniądze pozyskiwane z przyszłych emisji tych obligacji będą przeznaczone na realizację strategii korporacyjnej Grupy. ...Czytaj więcej

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadziła kontrakty terminowe na akcje Enei

3.12.2015

3 grudnia 2015 r. GPW wprowadziła do obrotu nowe kontrakty terminowe na akcje 6 spółek: Enei, Energi, Banku Millennium, BZ WBK, Cyfrowego Polsatu i CCC. Po rozszerzeniu oferty na warszawskiej giełdzie notowanych jest 27 kontraktów na pojedyncze akcje. ...Czytaj więcej

Deutsche Bank rekomenduje "Trzymaj" akcje Enei

3.12.2015

W raporcie z 30 listopada 2015 r. analitycy Deutsche Bank utrzymali rekomendację "Trzymaj" dla akcji Enei, ustalając cenę docelową dla akcji spółki na poziomie 13,50 zł. ...Czytaj więcej

Erste rekomenduje "Trzymaj" dla akcji Enei

3.12.2015

W raporcie z 30 listopada 2015 r. analitycy Erste wydali rekomendację „Trzymaj” dla akcji Enei, ustalając cenę docelową dla akcji spółki na poziomie 12,75 zł. ...Czytaj więcej

Dołączenie Bogdanki do Grupy Enea przyniesie korzyści kopalni i Lubelszczyźnie

24.11.2015

Pewność odbioru lubelskiego węgla przez elektrownie Enei, wzmocnienie pozycji jednego z najważniejszych zakładów pracy na Lubelszczyźnie, wspólne inwestycje i zaangażowanie w życie lokalnych społeczności - to część korzyści jakie niesie włączenie LW Bogdanka do Grupy Enea. ...Czytaj więcej

Nowy zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka

23.11.2015

Rada Nadzorcza LWB odwołała dotychczasowy zarząd i powołała nowy, na trzyletnią kadencję. Prezesem spółki pozostaje jej dotychczasowy szef, Zbigniew Stopa, a Waldemar Bernaciak nadal będzie pełnił funkcję wiceprezesa ds. handlu i logistyki. ...Czytaj więcej

Kampania reklamowa Enei ENERGIA+ Pakiet korzyści

20.11.2015

Ruszyła ogólnopolska kampania promocyjna Enei dla Klientów indywidualnych. W ofercie ENERGIA+ Pakiet korzyści, oprócz stałej ceny za prąd, Klienci zyskują dodatkowe, pozaenergetyczne bonusy. Nowością jest możliwość zawarcia umowy przez internet. ...Czytaj więcej

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.