Szukaj

Aktualności

Analitycy Espirito Santo rekomendują „Neutralnie" dla akcji ENEA

7.03.2013

Analitycy Espirito Santo w raporcie z 6 marca zalecają „Neutralnie” dla papierów poznańskiej Spółki. Cena docelowa jednej akcji ustalona została na poziomie 16,80 zł. ...Czytaj więcej

ENEA Wytwarzanie S.A. zainwestowała w nową instalację odsiarczania spalin

5.03.2013

ENEA Wytwarzanie S.A. podpisała kontrakt z Babcock – Hitachi K.K. na budowę instalacji odsiarczania spalin (IOS IV) zmniejszającą emisję dwutlenku siarki. Wartość podpisanego kontraktu to 148.00.000 zł netto (182.040.000 zł brutto). ...Czytaj więcej

Likwidacja ENTURU

5.03.2013

W ramach restrukturyzacji Grupy ENEA, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ENTUR Sp. z o.o. w Szczecinie podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki.Dotychczasowa działalność spółki ENTUR związana m.in. z turystyką realizowana będzie przez spółkę Energo-Tour Sp. z o.o. ...Czytaj więcej

Wyjaśnienie

4.03.2013

W nawiązaniu do publikacji  w „Uważam rze”:  „Mniej „graczy w zielone” na państwowych posadach” z dnia 25 lutego 2013 r. pragniemy podkreślić, iż zostały w nim zawarte nieprawdziwe informacje, które mogą wprowadzać czytelników w błąd. Wyjaśniamy, iż jedynym akcjonariuszem spółki ENEA Wytwarzanie S.A. jest spółka ENEA S.A. i jako taki posiada wyłączną kompetencję powołania Nadzwyczajnego...Czytaj więcej

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.