Szukaj

Aktualności

Opinia Rady Nadzorczej ENEA S.A. w sprawie wysokości dywidendy

20.03.2013

W dniu 19 marca 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto ENEA S.A. za rok obrotowy 2012. Na mocy podjętej uchwały Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 211.892.437,44 zł, co stanowi...Czytaj więcej

ENEA Wytwarzanie współorganizatorem konferencji o nowoczesnych technologiach w energetyce

18.03.2013

Andrzej Schroeder - Prezes ENEA Wytwarzanie S.A. i Krzysztof Zborowski - doradca Zarządu reprezentowali Spółkę na XIII Międzynarodowej Konferencji „Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce”. Konferencja odbywała się w dniach 13-15 marca w podwarszawskim Józefowie oraz w elektrowni w Kozienicach.W dniu inaugurującym konferencję Prezes Zarządu ENEA Wytwarzanie S.A. – Andrzej...Czytaj więcej

ENEA S.A. w grupie spółek, które rynek zna najlepiej

12.03.2013

Ponad 180 maklerów, doradców inwestycyjnych i analityków  uznało ENEA za „jedną  ze spółek, którą rynek zna najlepiej”.  Ranking został przygotowany przez dziennik „Puls Biznesu”.Powstał on na podstawie rozesłanej do specjalistów ankiety. ...Czytaj więcej

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.