Szukaj

Aktualności

ENEA w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2012. Dobre praktyki."

3.04.2013

Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnych to główne cele, jakie muszą realizować firmy, by trafić do raportu prezentującego dobre praktyki z zakresu odpowiedzialnego biznesu. To najważniejsze, cykliczne zestawienie prezentujące aktywności najbardziej świadomych w obszarze CSR firm i korporacji w Polsce. ...Czytaj więcej

Testujemy System Zarządzania Farmami Wiatrowymi

2.04.2013

21 marca ENEA Operator podpisała umowę z poznańską firmą PSI Produkty i Systemy Informatyczne. Umowa dotyczy wdrożenia testowej wersji Systemu Zarządzania Farmami Wiatrowymi. Jego głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa pracy sieci i optymalizacja wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.Firma PSI jest częścią międzynarodowego koncernu PSI AG, który powstał w 1969 roku...Czytaj więcej

Dom Maklerski Banku BPS zaleca „Sprzedaj" dla akcji ENEI

2.04.2013

Analitycy DI BRE Banku w raporcie z 8 marca zalecają „Sprzedaj” dla papierów poznańskiej Spółki. Cena docelowa jednej akcji ustalona została na poziomie 13,5 zł. ...Czytaj więcej

Grupa Kapitałowa ENEA podsumowuje 2012 rok

21.03.2013

W trakcie minionych 12 miesięcy grupa energetyczna wypracowała 10,1 mld zł przychodów, 1,6 mld zł zysku EBITDA i 712 mln zł zysku netto. W 2012 r. rozpoczęto również budowę kluczowej dla Spółki inwestycji w nowy blok energetyczny w Kozienicach.Opublikowane wyniki finansowe potwierdzają silną pozycję Grupy ENEA na polskim rynku energetycznym. ...Czytaj więcej

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.