Szukaj

Aktualności dla inwestorów

Wybierz rok: :

ING podtrzymuje "Trzymaj" dla akcji ENEA S.A.

29.03.2011

W raporcie opublikowanym 31 stycznia 2011 r. analitycy ING utrzymali rekomendację dla akcji ENEA S.A. na poziomie "Trzymaj". Cena docelowa została podwyższona z 20,00 zł do 23,15 zł dla jednego waloru energetycznej Spółki z Poznania. ...Czytaj więcej

Pierwsze akcje pracownicze ENEA S.A. na GPW

25.01.2011

21 stycznia do obrotu giełdowego wprowadzonych zostało 8,1 mln akcji serii B. Na koniec piątkowej sesji pakiet wyceniany był na ponad 180 mln zł. Walory przyznane niemal 1400 pracownikom Elektrowni Kozienice S.A. ...Czytaj więcej

OFE zwiększają zaangażowanie w akcje ENEA S.A.

21.01.2011

W 2010 r. Otwarte Fundusze Emerytalne posiadały 41 002 425 akcji ENEA S.A. o łącznej wartości 971,76 mln zł. Akcje ENEA S.A. stanowiły 1,20% portfeli akcyjnych  OFE i 0,44% ich całkowitych aktywów. Stanowi to wzrost o odpowiednio 1,12 p.p. ...Czytaj więcej

ENEA w składzie indeksów MSCI

10.12.2010

We wtorek, 30 listopada ENEA weszła w skład indeksów MSCI. Obliczane przez amerykańską firmę MSCI Barra indeksy są podstawą do podjęcia decyzji inwestycyjnej dla wielu międzynarodowych inwestorów. Część zagranicznych funduszy nie może inwestować w akcje spółek, które nie wchodzą w skład indeksu MSCI.Spośród polskich firm giełdowych najsilniejszą reprezentację w tym prestiżowym...Czytaj więcej

ENEA - spółka, która "Odpowiada Inwestorom"

24.11.2010

Po przeprowadzonej ostatnio rewizji spółek uczestniczących w "Akcji Inwestor" organizowanej przez redakcję "Pulsu Biznesu" i pb.pl wyróżnionych zostało 78 podmiotów, które nie lekceważą inwestorów indywidualnych i aktywnie odpowiadają na ich pytania. ...Czytaj więcej

Nagranie audio telekonferencji

18.11.2010

Nagranie audio telekonferencji z dnia 15 stycznia 2010 roku. // ...Czytaj więcej

Oferta akcji spółki ENEA S.A.

18.11.2010

W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów, Ministerstwo Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej potwierdziło dzisiaj swój zamiar przeprowadzenia sprzedaży do 16% akcji na okaziciela w spółce ENEA S.A. Oferta skierowana będzie do wybranych inwestorów instytucjonalnych w Polsce i zagranicą. ...Czytaj więcej

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.