Szukaj

Aktualności dla inwestorów

Wybierz rok: :

Ponad 250 mln zł dofinansowania inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko do 2020 roku dla Enei Operator

29.12.2016

28 grudnia br. Enea Operator podpisała z Ministerstwem Energii pierwsze trzy umowy na dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych. Wartość projektów to ponad 67 mln zł. Pozyskane środki w wysokości prawie 37 mln zł przeznaczone zostaną na rozwój sieci dystrybucyjnej, zwiększenie dostępnych mocy przyłączeniowych, między innymi dla wytwórców OZE oraz Prosumentów a także wzrost...Czytaj więcej

Środki z UE wesprą rozwój polskiej energetyki

28.12.2016

Minister energii Krzysztof Tchórzewski 28 grudnia 2016 r. podpisał pierwsze umowy o dofinansowanie projektów złożonych w ramach poddziałania 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzanie energii z OZE Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, dla którego ME pełni funkcję Instytucji...Czytaj więcej

Enea Operator finalizuje strategiczne inwestycje w Wielkopolsce

28.12.2016

Rok 2016 to dla Enei Operator bardzo intensywny okres pod względem inwestycji. Spółka przeznaczyła na ten cel ponad 900 mln zł, z czego ponad 300 mln zł na inwestycje w sieć elektroenergetyczną w poznańskim oddziale. ...Czytaj więcej

Enea podpisała z ENGIE umowę warunkową na zakup Elektrowni Połaniec

23.12.2016

Enea podpisała z ENGIE International Holdings B.V. umowę warunkową zakupu 100 proc. akcji spółki ENGIE Energia Polska, która jest właścicielem Elektrowni Połaniec.  Inwestycja wpisuje się w realizację nowej Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea. ...Czytaj więcej

Komunikat prasowy dotyczący zawarcia aneksu terminowego do umowy budowy bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice

23.12.2016

Enea Wytwarzanie zawarła z Konsorcjum firm Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe i Polimex-Mostostal aneks terminowy do umowy budowy bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice. Aneks przedłuża termin realizacji inwestycji do dnia 19 grudnia 2017 roku. ...Czytaj więcej

DM PKO BP podtrzymuje „Trzymaj" dla akcji Enei

22.12.2016

Analitycy DM PKO BP w raporcie z 20 grudnia 2016 r. podtrzymali rekomendację „Trzymaj" dla akcji Enei. Cena docelowa dla akcji spółki została ustalona na poziomie 10,2 zł. ...Czytaj więcej

Energa i Enea ogłosiły przetarg na wyłonienie generalnego wykonawcy Elektrowni Ostrołęka C

19.12.2016

ENERGA SA i Enea SA ogłosiły postępowanie przetargowe na wyłonienie generalnego wykonawcy budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1 000 MWe. Realizacja inwestycji wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo energetyczne Polski i wpisuje się w proces modernizacji krajowej energetyki z wykorzystaniem jako paliwa polskiego węgla. ...Czytaj więcej

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.