Szukaj

Aktualności dla inwestorów

Wybierz rok: :

Klienci ENEA zapłacą mniej za energię

18.12.2013

ENEA S.A. obniża ceny energii dla gospodarstw domowych o 6,47%. Nowe taryfy, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. zatwierdził dziś Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Chociaż, zgodnie z jego decyzją, obniżki wprowadzają wszyscy tzw. sprzedawcy z urzędu, najwięcej zyskają Klienci, którzy mają podpisane umowy kompleksowe z ENEA S.A. Po uwzględnieniu wszystkich opłat, ich...Czytaj więcej

Analitycy DM mBanku rekomendują „Akumuluj" dla akcji ENEA

16.12.2013

Analitycy DM mBanku w raporcie z 6 grudnia zalecają „Akumuluj” dla papierów poznańskiej Spółki. Cena docelowa jednej akcji ustalona została na poziomie 17,22 zł. ...Czytaj więcej

Tragiczny wypadek w elektrowni w Kozienicach

4.12.2013

Dziś, około godziny 13, podczas prac przy rozbiórce (obniżeniu) komina nr 3 w elektrowni w Kozienicach, doszło do tragicznego wypadku. Zginęły cztery osoby – to pracownicy firm zewnętrznych, którzy wykonywali roboty w środku nieczynnego komina. ...Czytaj więcej

10 lat marki ENEA

29.11.2013

Trzecia co do wielkości grupa energetyczna w kraju obchodzi rocznicę działalności pod marką ENEA. Grupa ENEA to nowoczesny sprzedawca, dystrybutor i wytwórca energii elektrycznej. W obszarze sprzedaży zaufało jej ponad 2,4 mln Klientów indywidualnych i biznesowych. ...Czytaj więcej

ENEA liderem w zakresie raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu

28.11.2013

Grupa Kapitałowa ENEA opublikowała raport CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) za rok 2012. Dokument powstał wg najnowszego, międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative: GRI G4, na poziomie aplikacji „Core”. ...Czytaj więcej

Elektrociepłownia Białystok buduje instalację do odazotowania spalin

27.11.2013

25 listopada została zawarta umowa na budowę instalacji katalitycznego odazotowania spalin na kotłach węglowych K7 i K8 w Elektrociepłowni Białystok.Wykonawcą instalacji będzie konsorcjum firm Strabag Sp.z.o.o Polska (lider) & Strabag Energy Technology GmbH Austria. ...Czytaj więcej

ENEA Wytwarzanie S.A. - trwa budowa pylonów komunikacyjnych

20.11.2013

Na placu budowy nowego bloku energetycznego w ENEA Wytwarzanie S.A. zakończył się proces palowania. Wbicie ponad 1.500 pali pod fundamenty było niezbędne w wypadku podłoża, jakie występuje na terenie przewidzianym pod powstanie nowej jednostki wytwórczej.Obecnie trwają prace związane z budową pylonów komunikacyjnych pomiędzy przyszłą maszynownią i kotłownią. ...Czytaj więcej

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.