Szukaj

Aktualności dla inwestorów

Wybierz rok: :

ENEA zakończyła cykl konferencji Skrzydła Biznesu

18.12.2012

Skrzydła Biznesu to prestiżowy ranking firm z sektora MSP, którego celem jest wyróżnienie firm wiarygodnych i osiągających najlepsze wyniki finansowe. Cykl konferencji powstał, by nagrodzić postawę przedsiębiorców, którzy w czasach spowolnienia gospodarczego skutecznie bronią pozycji rynkowej i wciąż poszukują nowych rozwiązań umożliwiających rozwój.ENEA S.A. oraz Polska Fundacja...Czytaj więcej

O energii w międzynarodowym towarzystwie

11.12.2012

W najbliższy piątek, w Warszawie spotkają się najważniejsi przedstawiciele branży energetycznej w Europie. W jednej z dyskusji panelowych weźmie udział Janusz Bil, p.o. Prezesa Zarządu ENEA S.A.VIII Międzynarodowa Konferencja Power Ring 2012 – Polityka energetyczna 2050 – organizowana jest przez Społeczną Radę ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. ...Czytaj więcej

Spotkanie Zarządów z przedstawicielami funduszy inwestycyjnych

4.12.2012

Przedstawiciele Zarządów ENEA S.A., ENEA Operator Sp. z o.o. oraz ENEA Wytwarzanie S.A. spotkali się z reprezentantami funduszy inwestycyjnych i emertytalnych podczas 15 Annual ING CEO/CFO Forum organizowanego w dniach 27-28 listopada 2012 r. w Warszawie.W spotkaniach ze strony Grupy ENEA wzięli udział Janusz Bil p.o. ...Czytaj więcej

Analitycy DI BRE Banku rekomendują „Akumuluj" dla akcji ENEA

3.12.2012

Analitycy DI BRE Banku w raporcie z 30 listopada zalecają „Akumuluj” dla papierów poznańskiej Spółki. Cena docelowa jednej akcji ustalona została na poziomie 17,55 zł. ...Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie konkursu na Prezesa Zarządu ENEA S.A.

29.11.2012

Rada Nadzorcza ENEA S.A. podjęła dziś uchwałę o powołaniu z dniem 1 stycznia 2013 roku na stanowisko Prezesa Zarządu ENEA S.A. Krzysztofa Zamasza. Do czasu przejęcia obowiązków przez nowo powołanego Prezesa Zarządu, obowiązki Prezesa Zarządu Spółki będzie pełnił Wiceprezes ds. Handlowych Janusz Bil.  Krzysztof Zamasz ma 38 lat, jest doktorem nauk ekonomicznych. ...Czytaj więcej

Erste rekomenduje „Trzymaj" ENEĘ

27.11.2012

27 listopada analitycy Erste rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla ENEI od „Trzymaj” z ceną docelową na poziomie 16 zł. ...Czytaj więcej

ENEA wśród 30 spółek giełdowych najlepiej raportujących dane pozafinansowe

23.11.2012

Spółka została wyróżniona za poziom i przejrzystość komunikacji w zakresie danych pozafinansowych: środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (z ang. ESG) w projekcie „Analiza danych ESG w Polsce". ...Czytaj więcej

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.