Szukaj

Aktualności dla inwestorów

Wybierz rok: :

Zmiana siedziby ENEA S.A.

22.12.2011

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2012 roku zmianie ulega adres siedziby ENEA S.A. ul. Nowowiejskiego 11 w Poznaniu (60-967 Poznań) na nowy adres ENEA S.A.  ul. Górecka 1 w Poznaniu (60-201 Poznań). Pozostałe dane korespondencyjne (numery telefonów, adresy e-mail) pozostają bez zmian. ...Czytaj więcej

Elektrownia "Kozienice" S.A. zaprosiła wykonawców do złożenia ofert na budowę nowego bloku

12.12.2011

Elektrownia „Kozienice” S.A.  w dniu 7 grudnia 2011 roku zaprosiła wykonawców do złożenia ofert w postępowaniu przetargowym na „Budowę bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym o mocy netto minimum 900 MWe, maksimum 1000 MWe” prowadzonym zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Elektrownia przewiduje rozstrzygnięcie...Czytaj więcej

Zmiany w składzie Zarządu ENEA S.A.

7.12.2011

Rada Nadzorcza ENEA S.A. na posiedzeniu 5 grudnia 2011 roku podjęła uchwałę o odwołaniu ze składu Zarządu ENEA S.A. Członka Zarządu ds. Handlowych Maksymiliana Górniaka. Obowiązki Członka Zarządu ds. Handlowych zostały powierzone Prezesowi Zarządu ENEA S.A. ...Czytaj więcej

ENEA podpisała umowę przedwstępną na zakup 100% udziałów Windfarm Polska Sp. z o.o. finalizującej budowę farmy wiatrowej o mocy 50 MW

1.12.2011

ENEA S.A. podpisała umowę przedwstępną z firmą Equiventus Capital Sarl (Luksemburg) na zakup 100% udziałów Windfarm Polska Sp. z o.o., która realizuje projekt budowy farmy wiatrowej o mocy 50 MW (z opcją rozbudowy do 60 MW).Farma zlokalizowana jest w miejscowości Bardy (gm. ...Czytaj więcej

ENEA uruchamia aplikację dla Relacji Inwestorskich na system Android

21.11.2011

To pierwsza w Polsce aplikacja IR na system Android. W lipcu tego roku ENEA S.A. umożliwiła swoim akcjonariuszom stały dostęp do informacji przy użyciu aplikacji na urządzenia iPhone oraz iPad.Aplikacja ENEA IR na Android posiada unikalne funkcjonalności dla mobilnych urządzeń, m.in. obsługę gestów multitouch na wykresach – użytkownik może zobaczyć różnicę w kursach pomiędzy...Czytaj więcej

„Akumuluj" od analityków DI BRE dla akcji ENEI

15.11.2011

W raporcie z 4 listopada analitycy Domu Inwestycyjnego BRE Banku obniżyli rekomendację dla walorów ENEI do „Akumuluj” z „Kupuj”. Cena docelowa została wyznaczona na poziomie 21,24 zł. ...Czytaj więcej

Bardzo udane trzy kwartały GK ENEA

14.11.2011

Po trzech kwartałach 2011 r. Grupa Kapitałowa ENEA poprawiła swój wynik operacyjny o 26,9 proc., czyli o 164 mln zł. W tym okresie dynamicznie rosły również przychody, które zwiększyły się o 23 proc. do  7.168 mln zł. ...Czytaj więcej

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.