Szukaj

Dane finansowe i operacyjne

W załączonym poniżej pliku znajdą Państwo zestawienie kluczowych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej Enea w ujęciu kwartalnym oraz rocznym od 2011 r.

Wybrane dane finansowe [tys.zł]

I kwartał 2016

II kwartał 2016

III kwartal 2016

 Przychody ze sprzedaży netto

 2 936 751

2 662 681

2 704 512

EBITDA

668 345

538 177

622 057

EBIT

388 637

221 934

338 571

Zysk netto

290 405

180 821

249 429

Segment wytwarzania - EBITDA

203 556

127 937

133 618

Segment dystrybucji - EBITDA

305 130

265 555

286 784

Segment obrotu - EBITDA

17 809

32 751

67 130

Segment wydobycia - EBITDA

 150 317 132 574 154 166

Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej

395 232 766 841 660 322

Przepływy pieniężne netto z działanlności inwestycyjnej

-573 393 -819 098 -597 753

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

60 967 450 607 -182 792

 

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.