Szukaj

Dane finansowe i operacyjne

W załączonym poniżej pliku znajdą Państwo zestawienie kluczowych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej Enea w ujęciu kwartalnym oraz rocznym od 2011 r.

Wybrane dane finansowe [tys.zł]

   I kwartał 2019

   II kwartał 2019    

 

III  kwartał 2019

 

 Przychody ze sprzedaży netto 
 oraz inne dochody

4 009 610

4 009 966

 

              4 149 213

 

EBITDA

     798 784   
867 033 889 799

EBIT

441 340

484 553

502 750

Zysk netto

 279 806

299 639

410 466

Obszar wytwarzania - EBITDA

399 767

329 907

421 769

Obszar dystrybucji - EBITDA

 248 834

266 020

289 436

Obszar obrotu - EBITDA

 -10 819

45 736

- 17 858

Obszar wydobycia - EBITDA

219 416

215 065

177 647

Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej

 453 590
1 528 172
986 134

Przepływy pieniężne netto
z działalności inwestycyjnej

- 832 492

- 410 217

- 545 622

Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej

- 147 848 864 467
- 163 132

 

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.