Szukaj

Dane finansowe i operacyjne

W załączonym poniżej pliku znajdą Państwo zestawienie kluczowych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej Enea w ujęciu kwartalnym oraz rocznym od 2011 r.

Wybrane dane finansowe [tys.zł]

I kwartał 2018

 Przychody ze sprzedaży netto

2 988 553

EBITDA

     702 129   

EBIT

338 778

Zysk netto

 254 068

Obszar wytwarzania - EBITDA

227 209

Obszar dystrybucji - EBITDA

 297 469

Obszar obrotu - EBITDA

 53 290

Obszar wydobycia - EBITDA

123 280

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

 733 332

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

- 730 302

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

- 177 842

 

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.