Szukaj

Profil działalności

Grupa ENEA rozwija się we wszystkich ogniwach łańcucha wartości.

 

 

 Obszary.JPG

 

 

Wydobycie

 

 

wydobycie.JPG 

Wytwarzanie

 

wytwarzanie.JPG 

Dystrybucja

 

Dystrybucja.JPG 

Obrót

 

 Obrót.JPG

 

 

 

 

 

 

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.