Szukaj

Grupa Enea w liczbach

 • 18%

  udziału w rynku węgla energetycznego w Polsce
 • 391 mln ton

  potencjału 3 obszarów koncesyjnych
 • 9,0 mln ton

  produkcji netto węgla w 2017 r.
 • 6,2 GWe

  mocy zainstalowanej
 • 443 MW

  mocy zainstalowanej w OZE
 • 19%

  udziału w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce
 • 37 TWh

  roczny potencjał wytwórczy
 • 20%

  powierzchni kraju - sieć dystrybucyjna Enea Operator
 • 122,4 tys. km

  linii dystrybucyjnych wraz z przyłączami
 • 2,5 mln

  Klientów
 • 13%

  udziału w sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom detalicznym w Polsce
 • 19 TWh

  rocznej sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym w 2017 r.
 • ok. 16,1 tys.

  Pracowników

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.