Szukaj

Grupa Enea w liczbach

 • 16%

  udziału w rynku węgla energetycznego w Polsce
 • 8,5 mln ton

  produkcji netto węgla w 2015 r.
 • 16 TWh

  rocznego potencjału wytwórczego
 • 3,3 GWe

  mocy zainstalowanej
 • 213 MW

  mocy zainstalowanej w OZE
 • 9%

  udziału w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce
 • 13,1 TWh

  rocznej produkcji energii elektrycznej netto w 2015 r.
 • 20%

  powierzchni kraju - sieć dystrybucyjna Enea Operator
 • 135 tys. km

  linii energetycznych wraz z przyłączami
 • 2,5 mln

  Klientów
 • 13%

  udziału w sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom detalicznym w Polsce
 • 17 TWh

  rocznej sprzedaży energi elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym w 2015 r.
 • ok. 15 tys.

  pracowników

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.