Szukaj

Grupa Enea

Podstawą działania Grupy Kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Nasza sieć dystrybucyjna obejmuje 20% powierzchni kraju. Dzięki niej zaopatrujemy w energię mieszkańców zachodniej i północno-zachodniej Polski. 15% energii wytwarzanej w kraju pochodzi z naszych elektrowni.

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.