Szukaj

Rekomendacje

Poniżej publikujemy rekomendacje dotyczące cen akcji Enei z ostatnich 12 miesięcy.

Data publikacji

Instytucja

Rekomendacja

Cena docelowa

Cena w dniu wydania

02-04-2019

DM mBanku

" Kupuj" 12,51 8,76

04-02-2019

DM mBanku

"Kupuj" 13,12 10,73

12-12-2018

Santander

Biuro

Maklerskie

"Kupuj" 12,10 10,35

29-11-2018

DM mBanku

"Kupuj" 15,58 10,50

05-11-2018

Santander

Biuro

Maklerskie

"Kupuj" 11,10 8,04

22-10-2018

Pekao

Investment

Banking

"Kupuj" 9,92 8,13

19-10-2018

DM PKO BP

"Trzymaj" 8,84 8,13

26-07-2018

CDM Pekao "Kupuj" 9,57 8,82

29-05-2018

DM mBanku "Kupuj" 12,62 9,57

06-04-2018

DM mBanku "Kupuj" 11,78 9,10

15-03-2018

Wood & Co. "Kupuj" 12,5 9,84

05-03-2018

DM mBanku "Kupuj" 12,11 10,36

07-02-2018

Trigon DM "Trzymaj" 10,7 10,7

05-02-2018

DM BZ WBK "Kupuj" 13,7 11,11

02-02-2018

DM mBanku "Akumuluj" 12,98 11,07

 

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.