Szukaj

Rekomendacje

Poniżej publikujemy rekomendacje dotyczące cen akcji Enei z ostatnich 12 miesięcy.

Data publikacji

Instytucja

Rekomendacja

Cena docelowa

Cena w dniu wydania

26-07-2018

CDM Pekao "Kupuj" 9,57 8,82

29-05-2018

DM mBanku "Kupuj" 12,62 9,57

06-04-2018

DM mBanku "Kupuj" 11,78 9,10

15-03-2018

Wood & Co. "Kupuj" 12,5 9,84

05-03-2018

DM mBanku "Kupuj" 12,11 10,36

07-02-2018

Trigon DM "Trzymaj" 10,7 10,7

05-02-2018

DM BZ WBK "Kupuj" 13,7 11,11

02-02-2018

DM mBanku "Akumuluj" 12,98 11,07

05-01-2018

DM mBanku  "Akumuluj"   12,82 12,19

01-12-2017

DM mBanku  "Trzymaj"   12,82  11,89

20-11-2017

DM BZ WBK "Trzymaj" 12,00 11,74

02-10-2017

DM mBanku "Trzymaj"  14,59  14,80

18-09-2017

Societe Generale "Trzymaj" 16,00 15,00

01-09-2017

DM mBanku "Trzymaj" 15,23 15,25

08-08-2017

DM PKO BP "Sprzedaj" 14,90 15,82

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.