Szukaj

Pierwsza oferta publiczna

Pierwsza oferta publiczna akcji Enei SA obejmowała trzy transze:

  • Transzę Inwestorów Detalicznych, w której zapisy przyjmowano w dniach 24-31 października 2008r.,
  • Transzę Inwestorów Instytucjonalnych, w której zapisy przyjmowano w dniach 5-7 listopada 2008 r.,
  • Transzę Inwestorów Branżowych, w której zapisy przyjmowano w dniu 7 listopada 2008 r.

W dniu 10 listopada 2008 r. Zarząd Enei SA dokonał przydziału akcji w Transzy Inwestorów Detalicznych, natomiast w dniu 12 listopada w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych i w Transzy Inwestorów Branżowych.

Oferta publiczna obejmowała wyłącznie 103.816.150 akcji nowej emisji serii C.

W Transzy Inwestorów Branżowych cena emisyjna za 1 akcję wynosiła 20,14 zł, natomiast w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz w Transzy Inwestorów Detalicznych wyniosła 15,40 zł.

Pierwsze notowanie papierów wartościowych Enei SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie miało miejsce w dniu 17 listopada 2008 r.

Relację z debiutu Enei SA na GPW znajdą Państwo pod tym linkiem

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.