Szukaj

Analitycy

Instytucja

Analityk

Dom Maklerski mBanku

Kamil Kliszcz

Santander Biuro Maklerskie

Paweł Puchalski

Dom Maklerski Banku Handlowego

Piotr Dzięciołowski

Dom Maklerski PKO BP

Andrzej Rembelski

Erste Group

Tomasz Duda

Wood & Company

Bram Buring

Raiffeisen Centrobank

Teresa Schinwald

Trigon Dom Maklerski

Michał Kozak
michal.kozak@trigon.pl

Societe Generale

Bartłomiej Kubicki
bartlomiej.kubicki@sgcib.com

Ipopema Securities

Robert Maj
robert.maj@ipopema.pl

Haitong Bank

Krzysztof Kozieł
krzysztof.koziel@haitongib.com

Pekao IB

Maksymilian Piotrowski
maksymilian.piotrowski@pekaoib.pl

 

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.