Szukaj

Akcje i akcjonariat

Enea SA jest pierwszą polską grupą energetyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcje Enea SA zadebiutowały na GPW 17.11.2008 i są notowane pod numerem ISIN PLENEA000013. Akcje Spółki należą również do następujących indeksów: WIG, WIG30, WIG-ENERGIA, WIG-PL oraz FTSE All World.

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.