Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Lech Adam Żak

lech zak

Data powołania: 29 listopada 2021 r.

Pan Lech Żak jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej o specjalności Sieci Systemy Energetyczne. Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Wielkopolskiej Szkole Biznesu.

Uczestniczył w warsztatach badawczych w Dolinie Krzemowej USA na uniwersytecie STANFORDA oraz Zarządzania projektami, Washington University, USA.

Przeszedł wszystkie szczeble doświadczenia zawodowego od zadań inżynierskich po menedżerskie obejmując cały biznesowy obszar energetyki - od dystrybucji po wytwarzanie. Był m.in. pierwszym prezesem ENEI Operator a ostatnio prezesem zarządu ENEA Elektrowni Połaniec.

Uzyskał dyplom Ministra Przemysłu potwierdzający zaliczenie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Zasiadał w wielu radach nadzorczych spółek z branży energetycznej. Jest również członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Centrum Akredytacji.

Posiada wszelkie uprawnienia zawodowe niezbędne w branży, jest autorem innowacyjnych rozwiązań z zakresu organizacji i finansowania projektów oraz wzorów użytkowych z dziedziny energetyki.

Umiejętności zawodowe przekłada także na społeczną pracę w fundacjach i stowarzyszeniach branżowych, m.in. w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich jako Prezes Oddziału Pilskiego i przewodniczący komisji ds. legislacji przy ZG SEP oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Towarzystwa Gospodarczego Elektrowni.

W Grupie Enea jest współodpowiedzialny za zarządzanie kwestiami związanymi z wpływem na klimat.

Zakres kompetencji: nadzoruje i koordynuje całokształt zagadnień związanych z prowadzeniem w Spółce i Grupie Kapitałowej ENEA kluczowych projektów rozwojowych, przygotowywaniem, nadzorem i koordynacją inwestycji oraz procesów dezinwestycji kapitałowych, a także efektywnością majątku produkcyjnego w Grupie Kapitałowej ENEA.