Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Dorota Szymanek

Data powołania: 7 stycznia 2021 r.

Pani Dorota Szymanek jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej. W 2009 roku została wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie prawa finansowego. W latach 1998-2006 pracowała w Ministerstwie Finansów w Departamencie Podatków Pośrednich. Od 2006-2009 zajmowała stanowisko radcy w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. W Narodowym Banku Polskim od 2009 roku była zatrudniona na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Prawnego, a od 2016 roku pełni funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego.

Od 2010 roku jest Członkiem Komitetu Prawnego działającego w ramach Europejskiego Banku Centralnego, a od 2016 roku – wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Prowadziła liczne szkolenia dla biegłych rewidentów i księgowych z zakresu prawa podatkowego i finansowego. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji w kraju i zagranicą (Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, FED, Bank Światowy, ISDA) z zakresu prawa finansowego, obrotu instrumentami finansowymi, papierów wartościowych.