Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Marcin Pawlicki

marcin pawl

Data powołania: 29 października 2020 r.

Pan Marcin Pawlicki posiada wykształcenie bezpośrednio związane z zarządzaniem. Ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie, a także uzyskał tytuł Master of Business Administration Oxford Brookes University. Biegle posługuje się językiem angielskim. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich, w tym branży energetycznej. 

W ramach dotychczasowej pracy zawodowej wykonywał wiele czynności związanych z analizą i oceną sprawozdań finansowych oraz innych dokumentów związanych z rachunkowością i sprawozdawczością finansową spółek handlowych. W swojej karierze zawodowej sprawował m.in. funkcję Zastępcy Prezydenta Szczecina, związaną z pełnieniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami, co przełożyło się na rozwinięcie umiejętności w kierowaniu złożonymi i dużymi zespołami pracowników. Nadzór ten obejmował w szczególności zagadnienia racjonalnego wykorzystywania zasobów majątkowych dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, w tym wynikających z realizacji zadań własnych gminy oraz skuteczne wykonywanie praw właścicielskich do realizacji zadań i celów, dla których zostały powołane ww. spółki. 

Ponadto Pan Marcin Pawlicki pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A i Komitetu Audytu w tej radzie. Nadzorował procesy w sprawie kluczowych inwestycji branży chemicznej. Prace te realizowane były w głównej mierze poprzez analizę sprawozdawczości finansowej i zarządczej nadzorowanych podmiotów. Był również członkiem Rady Nadzorczej Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o. Pełnił funkcję Doradcy Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o., dzięki czemu nabył szeroką wiedzę o branży energetycznej i jej funkcjonowaniu.

W Grupie Enea jest współodpowiedzialny za zarządzanie kwestiami związanymi z wpływem na klimat.

Zakres kompetencji: nadzoruje i koordynuje całokształt zagadnień związanych z nadzorem administracyjnym, usługami i zakupami w Spółce i Grupie Kapitałowej ENEA, z organizacją pracy Doradców Zarządu, bhp, a także związanych z ochroną danych osobowych (IOD) w Spółce.