Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Marcin Pawlicki

marcin pawl

Data powołania: 29 października 2020 r.

Pan Marcin Pawlicki posiada wykształcenie bezpośrednio związane z zarządzaniem. Ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie, a także uzyskał tytuł Master of Business Administration Oxford Brookes University. Biegle posługuje się językiem angielskim. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich, w tym branży energetycznej.

W ramach dotychczasowej pracy zawodowej wykonywał wiele czynności związanych z analizą i oceną sprawozdań finansowych oraz innych dokumentów związanych z rachunkowością i sprawozdawczością finansową spółek handlowych. W swojej karierze zawodowej sprawował m.in. funkcję Zastępcy Prezydenta Szczecina, związaną z pełnieniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami, co przełożyło się na rozwinięcie umiejętności w kierowaniu złożonymi i dużymi zespołami pracowników. Nadzór ten obejmował w szczególności zagadnienia racjonalnego wykorzystywania zasobów majątkowych dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, w tym wynikających z realizacji zadań własnych gminy oraz skuteczne wykonywanie praw właścicielskich do realizacji zadań i celów, dla których zostały powołane ww. spółki.

Ponadto Pan Marcin Pawlicki pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. (od 03.2019 roku) i Komitetu Audytu w tej radzie. Nadzorował procesy w sprawie kluczowych inwestycji branży chemicznej. Prace te realizowane były w głównej mierze poprzez analizę sprawozdawczości finansowej i zarządczej nadzorowanych podmiotów. Od 2017 do 2019 roku był również członkiem Rady Nadzorczej Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o. Od stycznia 2019 r. do października 2020 r. pracował jako doradca zarządu w ENEA Operator Sp. z o.o., dzięki czemu pozyskał szeroką wiedzę o branży energetycznej.

 

Od 2021 r. w Grupie Kapitałowej ENEA jest odpowiedzialny za zarządzanie kwestiami związanymi z wpływem na klimat.

Zakres kompetencji: nadzoruje i koordynuje całokształt zagadnień związanych z nadzorem administracyjnymi, usługami i zakupami, bhp, a także związanych z inżynierią w Grupie Kapitałowej.