Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Tomasz Siwak

Tomasz Siwak

Data powołania: 17 sierpnia 2020 r.

Pan Tomasz Siwak ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej. Posiada licencję zawodową zarządcy nieruchomości.

W latach 2005–2007 pełnił funkcję szefa nieruchomości biurowych i mieszkalnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Następnie był dyrektorem warszawskiego Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego (2007–2009). Dyrektor Departamentu Logistyki i Administracji Banku Gospodarstwa Krajowego w latach 2009–2010. W latach 2010–2015 Prezes Zarządu Portu Lotniczego Radom S. A.

W latach 2015–2017 wiceprezes BGK Nieruchomości. Prezes Zarządu PGE Energia Odnawialna S. A. (2017–2018).

Od roku 2018 wiceprezes ENEA Wytwarzanie ds. Strategii Rozwoju, jednocześnie pełniący obowiązki wiceprezesa ds. Finansowych. Odpowiedzialny za funkcjonowanie, rozwój oraz strategię Grupy ENEA w zakresie OZE. Autor koncepcji zamiany w przyszłości w Grupie ENEA wyeksploatowanych węglowych bloków energetycznych na niskoemisyjne źródła gazowe. Członek Rady Programowej OZE Power. Wiceprezes w Instytucie Gospodarki Narodowej (2020 r.). Prezes Zarządu ENEA Nowa Energia Sp. z o.o. (2020 r.).

Zakres kompetencji: Nadzór i koordynacja nad całokształtem zadań związanych z działalnością handlową i obsługą klientów.