Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Paweł Szczeszek

Paweł Szczeszek.jpg

Data powołania: 30 czerwca 2020 r.

Pan Paweł Szczeszek jest absolwentem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie dyplomacji.

Od 6 czerwca 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku Pan Paweł Szczeszek, na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki był delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu ENEA S.A. W skład Rady Nadzorczej ENEA S.A. Pan Paweł Szczeszek został powołany 27 maja 2020 roku.

Od grudnia 2018 do 26 maja 2020 Prezes Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA. W latach 2017–2018 Zastępca Prezesa Zarządu PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. Od 2016 r. do sierpnia 2017 r. Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju, wcześniej Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie, gdzie realizował kilkanaście projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał także w administracji publicznej oraz Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze” Sp. z o.o., gdzie był odpowiedzialny za kontrolę majątku portu lotniczego Warszawa Okęcie. Uczestniczył w licznych konferencjach o tematyce energetycznej i środowiskowej, m.in. w 55 sesji plenarnej ONZ dotyczącej zmiany klimatu.

Uzyskał dyplom Ministra Skarbu Państwa potwierdzający zaliczenie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Zasiadał w Radach Nadzorczych następujących spółek: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o., Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., SEJ-Serwis sp. z o.o., Jelcz sp. z o.o. oraz Geotermia Podhalańska S.A.

Zakres kompetencji: Koordynacja zagadnień związanych z całokształtem działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Enea.