Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Izabela Felczak-Poturnicka

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Data powołania: 19 marca 2020 r.

Pani Izabela Felczak-Poturnicka jest absolwentką ekonomii Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Ukończyła także studia doktoranckie z zakresu zarządzania i finansów oraz studia podyplomowe z zakresu metod wyceny spółek kapitałowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Posiada 15-letnie doświadczenie zawodowe związane, m.in. z nadzorem korporacyjnym nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz transakcjami na rynku kapitałowym. Obecnie pełni funkcje Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Wcześniej piastowała funkcję Zastępcy Dyrektora w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 2016 i 2018 roku oddelegowana do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.
Jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Ponadto zasiadała w radach nadzorczych następujących spółek: PKN ORLEN S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., ZEW Niedzica S.A., MERAZET S.A., Z.Ch. ZACHEM S.A. oraz MERITUM BANK ICB S.A. Członek Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, a także członek dwóch zespołów eksperckich przy Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego. Wiceprzewodnicząca Komisji Rozpatrującej Wnioski o Wyrażenie Zgody na Zatrudnianie Osób, które Pełniły Funkcje Publiczne. Laureatka konkursu Brylanty Łazarskiego.