Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Roman Stryjski

Data powołania: 21 maja 2019 r.

Pan Roman Stryjski jest absolwentem Uniwersytetu Technicznego Ilmenau. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał tamże, a doktora habilitowanego – na Uniwersytecie w Halle/Wittenberg. Obecnie jest profesorem Uniwersytetu Zielonogórskiego, dyrektorem Instytutu Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej. Wcześniej, związany był zawodowo z Wyższą Szkołą Inżynierską oraz Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Zielonej Górze, gdzie pełnił m.in. funkcję prorektora ds. organizacji i rozwoju uczelni. Członek międzynarodowych towarzystw naukowych i komitetów doradczych, Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii oraz Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania O/PAN w Poznaniu. Od 2016 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Enea S.A.