Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Stanisław Kazimierz Hebda

Data powołania: 21 maja 2019 r.

Pan Stanisław Hebda jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Studiował na Wydziale Ekonomiki Produkcji, specjalizacja Ekonomika i Organizacja Przemysłu. W latach 1992 – 1994 uczestniczył w studiach doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu. Ukończył podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Narodowego (Uniwersytet Warszawski), Studia Europejskie (Uniwersytet Warszawski) oraz podyplomowe Studia Audyt i Kontrola Wewnętrzna (Akademia Finansów). Obecnie bierze udział w MBA Energetyka na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Posiada ponad 30 letni staż zawodowy, w tym na ponad 10 lat na stanowiskach kierowniczych. W latach 1989 – 1997 nauczyciel akademicki w SGPiS/SGH w Katedrze Ekonomii a następnie Katedrze Analizy Rynków i Konkurencji. Od1995 r. zawodowo związany z administracją publiczną (Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Energii). Jest urzędnikiem mianowanym służby cywilnej.

Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w służbie dyplomatycznej. Był konsulem ds. handlowych w Konsulacie Generalnym RP w Monachium i Kolonii. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z nadzorem i kontrolą w sektorze publicznym oraz zarządzaniem zmianą. Posiada kilkuletnie doświadczenie związane z nadzorem właścicielskim nad spółkami Skarbu Państwa. Reprezentował Skarb Państwa w organach spółek. Odznaczony Medalem Złotym za Długoletnią Służbę - nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej oraz Medalem Za zasługi dla Energetyki. Posiada stopień górniczy- Generalny Dyrektor Górniczy I Stopnia. Obecnie pracuje na stanowisku kierowniczym w Ministerstwie Aktywów Państwowych.