Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Maciej Mazur

Data powołania: 21 maja 2019 r.

Pan Maciej Mazur jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu, kierunek – Górnictwo i Geologia, w zakresie Wiertnictwo i Geoinżynieria. W 2016 roku ukończył także Studia Podyplomowe w zakresie Górnictwa Podziemnego również na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od ponad 13 lat związany jest z branżą górniczą.
W latach 2005-2006 pracował na stanowisku stażysta inżynier wiertnik pod ziemią w Śląskim Towarzystwie Wiertniczym „Dalbis” Sp. z o.o. W 2006 roku podjął pracę w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. na stanowisku stażysty, następnie nadgórnika, sztygara zmianowego, a obecnie pełni obowiązki sztygara oddziałowego w Oddziale Wierceń Dołowych i Kotwienia. Od listopada 2010 jest czynnym ratownikiem górniczym.
W 2016 roku uzyskał kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny.
W listopadzie 2015 roku został wybrany na Członka Zarządu Związku Zawodowego „Kadra” Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.