Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Michał Dominik Jaciubek

Data powołania: 21 maja 2019 r.

Pan Michał Dominik Jaciubek jest absolwentem Politechniki Radomskiej. Ukończył studia na kierunku elektrotechnika, specjalność elektroenergetyka, uzyskując tytuł mgr inż., a także studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa o kierunku eksploatacja elektrowni i elektrociepłowni parowych, gazowych i gazowo parowych.
Doświadczenie zawodowe:
• Od 1991 roku zatrudniony w Elektrowni „Kozienice”. Od 2008 roku na stanowisku Dyżurnego Inżyniera Ruchu Elektrowni.
• Od 2013 roku Członek Rady Nadzorczej ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. wybrany przez pracowników (w tym od 2016 roku Sekretarz Rady Nadzorczej ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.).
Wybrane szkolenia i kursy:
Instytut Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych - Komunikacja, audyt finansowy i prawo spółek dla Związków Zawodowych.
MatEdukacja - Negocjacje, rozwiązywanie konfliktów oraz wywieranie wpływu.
IBD Business School - Kurs dla kandydatów na członków organów nadzorczych zakończony zdanym egzaminem w 2017 roku.