Szukaj

Aktualności

Nowy Zarząd ENEA Wytwarzanie S.A.

22.02.2013

W dniu 22 lutego 2013 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu do Zarządu spółki ENEA Wytwarzanie S.A. Andrzeja Schroedera na stanowisko Prezesa Zarządu i Krzysztofa Sadowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych.Andrzej Schroeder jest doktorem nauk technicznych. ...Czytaj więcej

Podpisanie aneksu do umowy ramowej w sprawie wspólnego poszukiwania i wydobycia węglowodorów z łupków

21.02.2013

ENEA S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., KGHM Polska Miedź S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz TAURON Polska Energia S.A. podpisały Aneks nr 2 do Umowy Ramowej z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie wspólnego poszukiwania i wydobycia węglowodorów z łupków. ...Czytaj więcej

Zmiany w Zarządzie ENEA Wytwarzanie S.A.

21.02.2013

Z dniem 19 lutego 2013 r. Krzysztof Zborowski, Zygmunt Rachfalski oraz Arkadiusz Krakowiak przestają pełnić  funkcje członków zarządu Spółki ENEA Wytwarzanie S.A.  Do czasu uzupełnienia składu Zarządu, Spółką kierować będą pozostali jego członkowie: Renata Czech,  Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych oraz Stanisław Potyra, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju.Krzysztof...Czytaj więcej

Zbliża się nowa kadencja Zarządu ENEA S.A.

18.02.2013

W dniu 17 kwietnia br., zgodnie ze statutem Spółki, upływa trzyletnia kadencja Zarządu ENEA S.A. W związku z kończącą się kadencją Zarządu ENEA S.A., Rada Nadzorcza Spółki zdecydowała o ogłoszeniu konkursu na członków nowego Zarządu.Za przeprowadzenie konkursu będzie odpowiadała firma rekrutacyjna wybrana 14 lutego 2013 r. przez Radę Nadzorcza w drodze konkursu ofert. ...Czytaj więcej

Energetyczny Kongres Forbesa w stolicy z udziałem spółki z Grupy ENEA

6.02.2013

W Warszawie odbyła się czwarta edycja Forbes Energy Executive Congress z udziałem przedstawicieli branży energetycznej. Uczestnikami Kongresu byli m.in. Mikołaj Budzanowski, Minister Skarbu Państwa, Marek Woszczyk, Prezes URE, a także Artur Różycki, Prezes ENEA Operator.Poruszano tematy dotyczące perspektyw wydobycia gazu łupkowego, wpływu ochrony środowiska na energetykę, nowych...Czytaj więcej

Deutsche Bank zaleca „Trzymaj" dla ENEI

31.01.2013

Analitycy Deutsche Banku utrzymali rekomendację „Trzymaj” dla poznańskiej Spółki. Nowa cena docelowa została ustalona na poziomie 15,20 zł za akcję. ...Czytaj więcej

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.