Szukaj

Aktualności dla inwestorów

Wybierz rok: :

OFE zwiększają zaangażowanie w akcje ENEA S.A.

21.01.2011

W 2010 r. Otwarte Fundusze Emerytalne posiadały 41 002 425 akcji ENEA S.A. o łącznej wartości 971,76 mln zł. Akcje ENEA S.A. stanowiły 1,20% portfeli akcyjnych  OFE i 0,44% ich całkowitych aktywów. Stanowi to wzrost o odpowiednio 1,12 p.p. ...Czytaj więcej

ENEA w składzie indeksów MSCI

10.12.2010

We wtorek, 30 listopada ENEA weszła w skład indeksów MSCI. Obliczane przez amerykańską firmę MSCI Barra indeksy są podstawą do podjęcia decyzji inwestycyjnej dla wielu międzynarodowych inwestorów. Część zagranicznych funduszy nie może inwestować w akcje spółek, które nie wchodzą w skład indeksu MSCI.Spośród polskich firm giełdowych najsilniejszą reprezentację w tym prestiżowym...Czytaj więcej

ENEA - spółka, która "Odpowiada Inwestorom"

24.11.2010

Po przeprowadzonej ostatnio rewizji spółek uczestniczących w "Akcji Inwestor" organizowanej przez redakcję "Pulsu Biznesu" i pb.pl wyróżnionych zostało 78 podmiotów, które nie lekceważą inwestorów indywidualnych i aktywnie odpowiadają na ich pytania. ...Czytaj więcej

Nagranie audio telekonferencji

18.11.2010

Nagranie audio telekonferencji z dnia 15 stycznia 2010 roku. // ...Czytaj więcej

Oferta akcji spółki ENEA S.A.

18.11.2010

W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów, Ministerstwo Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej potwierdziło dzisiaj swój zamiar przeprowadzenia sprzedaży do 16% akcji na okaziciela w spółce ENEA S.A. Oferta skierowana będzie do wybranych inwestorów instytucjonalnych w Polsce i zagranicą. ...Czytaj więcej

Wstępny przedział cenowy akcji zwykłych ENEA S.A.

18.11.2010

ENEA S.A. niniejszym potwierdza, że wstępny przedział cenowy dotyczący zamierzonej sprzedaży do 16,05% akcji zwykłych ENEA S.A. został ustalony przez Ministra Skarbu Państwa na poziomie 15,50 – 17,50 zł za akcję. ...Czytaj więcej

ENEA awansowała do II etapu konkursu Złota Strona Emitenta 2010

12.11.2010

Zakończył się I etap Konkursu "Złota Strona Emitenta 2010".ENEA S.A. znalazła się w gronie 57 spółek kwalifikujących się do II etapu Konkursu.Celem konkursu jest promocja najlepszych stron internetowych spółek giełdowych. ...Czytaj więcej

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.