Szukaj

Raporty bieżące

Wybierz rok:

Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za I-III Q 2018 r. zostanie przekazana nie później niż 9 listopada 2018 r.

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.