Szukaj

Aktualności

Wybierz rok: :

Powstał kolejny element „energetycznej autostrady” Poznań – Gorzów

19.01.2017

Enea Operator ukończyła kompletną przebudowę linii wysokiego napięcia 110 kV relacji Skwierzyna – Międzyrzecz. To bardzo ważna inwestycja nie tylko dla okolic Skwierzyny i Międzyrzecza, ale również dla Gorzowa Wielkopolskiego. ...Czytaj więcej

Modernizacja turbin dwóch bloków w Elektrowni Kozienice

18.01.2017

Enea Wytwarzanie podpisała z firmą EthosEnergy umowę dotyczącą modernizacji turbin bloków 3 i 8 w Elektrowni Kozienice. Dzięki modernizacji poprawiony zostanie stan dynamiczny turbozespołów. Wartość kontraktu to prawie 4,9 mln zł netto, a zakończenie prac planowane jest na lipiec 2017 r. Celem inwestycji jest wydłużenie bezawaryjnej i bezpiecznej eksploatacji turbin oraz poprawa...Czytaj więcej

Pekao Investment Banking rekomenduje „Trzymaj” dla akcji Enei

11.01.2017

W raporcie z 10 stycznia 2017 r. analitycy Pekao IB wydali rekomendację „Trzymaj” dla akcji Enei, ustalając cenę docelową dla akcji spółki na poziomie 10,20 zł. ...Czytaj więcej

Ponad 250 mln zł dofinansowania inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko do 2020 roku dla Enei Operator

29.12.2016

28 grudnia br. Enea Operator podpisała z Ministerstwem Energii pierwsze trzy umowy na dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych. Wartość projektów to ponad 67 mln zł. Pozyskane środki w wysokości prawie 37 mln zł przeznaczone zostaną na rozwój sieci dystrybucyjnej, zwiększenie dostępnych mocy przyłączeniowych, między innymi dla wytwórców OZE oraz Prosumentów a także wzrost...Czytaj więcej

Środki z UE wesprą rozwój polskiej energetyki

28.12.2016

Minister energii Krzysztof Tchórzewski 28 grudnia 2016 r. podpisał pierwsze umowy o dofinansowanie projektów złożonych w ramach poddziałania 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzanie energii z OZE Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, dla którego ME pełni funkcję Instytucji...Czytaj więcej

Enea Operator finalizuje strategiczne inwestycje w Wielkopolsce

28.12.2016

Rok 2016 to dla Enei Operator bardzo intensywny okres pod względem inwestycji. Spółka przeznaczyła na ten cel ponad 900 mln zł, z czego ponad 300 mln zł na inwestycje w sieć elektroenergetyczną w poznańskim oddziale. ...Czytaj więcej

Enea podpisała z ENGIE umowę warunkową na zakup Elektrowni Połaniec

23.12.2016

Enea podpisała z ENGIE International Holdings B.V. umowę warunkową zakupu 100 proc. akcji spółki ENGIE Energia Polska, która jest właścicielem Elektrowni Połaniec.  Inwestycja wpisuje się w realizację nowej Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea. ...Czytaj więcej

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.